På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

MAKRO
HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAN (OMS) (Direkt)

2021-01-25 05:49

(Sändes även den 22/1)

MÅNDAG DEN 25 JANUARI

=====================

- Tyskland: IFO-index januari kl 10.00

IFO:s samlade index över läget i tysk industri förväntas ha legat kvar omkring 92 i januari, liksom i december. Nulägesindex väntas ha minskat något medan förväntansindex väntas ha dragit uppåt, enligt Trading Economics enkät.

Commerzbank framhåller att den tyska ekonomin stagnerat inför årsskiftet då exempelvis restaurang, event och turism drabbats hårt av virusrestriktioner.

"Till skillnad mot i våras har tillverkningssektorn, stödd av en stark global efterfrågan, kunnat kompensera för nedgången i tjänstesektorn", skriver den tyska storbanken.

ONSDAG DEN 27 JANUARI

=====================

- Kantar Prospera: inflationsförväntningar, penningmarknadens aktörer kl 8.00

Temat på finansmarknaderna globalt är inflationens eventuella återkomst, där marknadsbaserade inflationsförväntningar i USA stigit ordentligt på senare tid. I Sverige syns också en uppgång, om än mer måttlig. Här är bilden också delvis en annan, där marknadens fokus snarare ligger på om vikande inflationsförväntningar kan få Riksbanken att åter sänka till minus.

Riksbanken har främst ögonen på de långsiktiga femåriga inflationsförväntningarna, som för målvariabeln KPIF legat på 1,7% det senaste halvåret. Detta är nivåer som för Riksbankens del anses okej, men de får nog inte sjunka så mycket mer. I korten nu bör dock, enligt analytiker, inte ligga någon nedgång.

"Flera parametrar talar nu för att inflationsförväntningarna, i alla fall i närtid, kan hålla sig stabila. En överraskande hög KPIF i december, stigande råvarupriser och högre fraktkostnader är omständigheter som talar för en stabil läsning av Prospera", skriver Swedbank i sitt veckobrev.

- SCB: handelsbalans december kl 9.30

Utrikeshandeln har varit en ljuspunkt i svensk ekonomi under hösten och bedömare räknar med en fortsatt god utveckling för exportindustrin i december, även om nedstängningar internationellt ökar riskerna för bakslag.

- Fed: policybesked 20.00, presskonferens 20.30

Även om inga förändringar kan väntas avseende den penningpolitiska hållningen ser Nordea Fed-beskedet som veckans största händelse. Vid den efterföljande presskonferensen bedöms marknaden leta efter ledtrådar kring Fed-chefen Jerome Powells hållning om utsikterna för statsskulden.

SEB sammanfattar att Fed väntas sitta vid sidlinjen och se hur vaccineringen och Bidens stimulanser spelar ut. Samtidigt kan budskapet om att det inte är rätt tid att tala om en reträtt från obligationsköpen samt att en räntehöjning inte är att vänta någon gång i närtid upprepas från Fed-chefen under presskonferensen.

Även Deutsche bedömer att det är för tidigt för att börja tala om nedtrappningen av tillgångsköp redan vid detta möte. På marknaden har långa obligationsräntor stigit tydligt efter FOMC-mötet i december trots att Fed då förstärkte guidningen om sina tillgångsköp. Detta eftersom marknaden har blickat bortom pandemin och då ser en starkare ekonomi, mycket med stöd av att vaccineringarna har startat och av väntade nya kraftfulla finanspolitiska stimulanser samt sannolikt även en stigande inflation.

Även Capital Economics räknar med att Fed behåller sin duvaktiga ton vid det kommande mötet.

"Policyuttalandet måste ändras för att erkänna den svagare konsumtionsstatistiken", skriver de i ett kundbrev.

Capital Economics räknar vidare med att Fed-chefen kommer att tillfrågas om de stigande långräntorna vid den efterföljande presskonferensen, men Fed kommer sannolikt inte signalera någon oro över utvecklingen.

"Trots allt, räntorna i kortare löptider är fortsatt förankrade nära noll. Och trots uppgången i (långa) obligationsräntor är de bredare finansiella förhållandena fortsatt exceptionellt ackommoderande, med fortsatt krympande kreditspreadar, fortsatt höga aktiepriser och en dollar som är svagare än för ett år sedan", skriver Capital Economics.

TORSDAG DEN 28 JANUARI

======================

- KI: konjunkturbarometer januari kl 9.00

En sju månaders lång återhämtningssvit bröts i december, då den sammanfattande barometerindikatorn sjönk till 95,8 från 97,2 i november. Enligt Infronts analytikerenkät väntas en marginell nedgång till 95,4 i december.

Än så länge har svensk ekonomi uppvisat en förvånansvärd motståndskraft mot ökad smittspridning och skärpta restriktioner. Det kan dock noteras att det är en stor tudelning, där industrin och exportsektorn utvecklas betydligt bättre än inhemska konsumentnära branscher.

"Konjunkturinstitutets barometer i januari väntas en viss dämpning i återhämtningen för tillverkningsindustri och företagstjänster, men vi räknar med att det ändå bör se okej ut. Samtidigt kommer konsumentrelaterade tjänster och sällanköpshandeln sannolikt att fortsätta känna av den andra covid-vågens restriktioner", skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ligger på nivåer långt över det normala, och väntas nu ha stigit marginellt, till 107,0 i januari från 106,9 i december. Hushållens förtroende har stigit på sistone och väntas fortsätta upp, till 92,8 från 92,3 i november.

- SCB: arbetslöshet december kl 9.30

Arbetslösheten har varit oväntat låg under hösten, där den andra virusvågen än så länge gått relativt obemärkt förbi. I november sjönk den säsongsrensade arbetslösheten oväntat, till 8,3%. Nu i december spår analytikerna i Infronts enkät en uppgång till 8,6%.

"Efter några överraskande starka AKU-utfall de senaste månaderna räknar vi med att arbetslösheten åter vände upp i december. Den andra coronavågen påverkar arbetsmarknaden i närtid, men inte alls så dramatiskt som i våras. Framåt vårkanten i år räknar vi med att arbetsmarknaden piggnar till igen", skriver Swedbank i sitt veckobrev.

- SCB: detaljhandel december kl 9.30

Svensk detaljhandel har överlag gått förvånansvärt bra genom coronakrisen, om än med stora skillnader mellan olika branscher. I november ökade försäljningen oväntat 0,8% m/m och den spås nu den sjunka 2,0% i december. Det kan noteras att prognoserna spretar en del, och dras ned av att SEB räknar med ett ras på hela 5,0% under månaden.

- EMU: barometerindikator januari kl 11.00

Huvudbarometern förväntas ha dragit ned svagt till 89,5 i januari, från 90,4 i december, enligt Trading Economics enkät. Snabbestimatet för hushållskonfidensindikatorn visade på viss nedgång till -15,5. Nedgången från -13,9 i december - i spåren av ihållande restriktioner - väntas bekräftas.

- Tyskland: KPI (prel) januari kl 14.00

Den tyska inflationstakten har varit negativ under de senaste månaderna, bland annat då en temporär momssänkning under det andra halvåret 2020 tryckte ned priserna. KPI-inflationstakten väntas ha varit +0,7% i januari, mot -0,3% i december.

- USA: BNP (est) 4 kv kl 14.30

Konsensusprognosen pekar mot att amerikansk ekonomi fortsatte att återhämta sig i det fjärde kvartalet med en BNP-uppgång om 4,4% mot det tredje kvartalet, uppräknat i årstakt. En stark inbromsning för konsumtionstillväxten väntas ha bidragit till att återhämtningstakten bromsat in.

"Den ytterligare nedgången i detaljhandelsförsäljning under december, drivet av ett tapp för mattjänsteutlägg, bekräftar att nya åtgärder för att begränsa smittan tynger ekonomin", skriver Capital Economics i en kommentar där de räknar med en förbättring under innevarande år.

FREDAG DEN 29 JANUARI

=====================

- SCB: hushållsutlåning december kl 9.30

Hamnat lite i skymundan, men den formidabla styrkan på svensk bostadsmarknaden har fått ökningstakten i utlåningen att börja växla upp igen efter den tidigare dämpning som följde på boprisnedgången hösten 2017.

"Vi räknar med en gradvis accelererande utlåningstillväxt under 2020", skriver SEB i sitt veckobrev.

- Tyskland: BNP (est) 4 kv kl 10.00

Den tyska ekonomin förväntas ha haft en nolltillväxt mellan det tredje och fjärde kvartalet i fjol, enligt Trading Economics konsensus. Den nya nedstängningen pausade den ekonomiska återhämtningen under det gångna kvartalet, skriver Commerzbank i ett veckobrev och bedömer att en kontraktion är att vänta för innevarande kvartal.

- USA: privatkonsumtion och inflation (PCE) december kl 14.30

Konsensusprognosen pekar mot 0,5% lägre privatkonsumtion i december, mot november, samt oförändrade inkomster månaderna emellan. Vidare väntas PCE-kärninflationen ha dragit upp 0,2% under december, enligt Trading Economics konsensusprognos. Nordea noterar att snittförväntan bland ekonomer är att denna inflationstaktssiffra ligger kvar tydligt under Feds inflationsmål. PCE-inflationstakten väntas ligga kvar nära de senaste månadernas 1,4%.

"Siffrorna för 2021 kommer att bli mycket mer intressanta", skriver Nordea som pekar på att det finns utsikter för en inflationsökning.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -