På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Stigande USA-inflation skrämmer inte

Makrokommentar Den amerikanska inflationen tog ett rejält skutt uppåt i marsmätningen. Eftersom uppgången var väntad av både marknadsaktörer och den amerikanska centralbanken togs den ändå emot med lugn på en annars lite nervös räntemarknad.

Som väntat steg den amerikanska inflationen rejält i mars. KPI-inflationen, som är det bredare måttet, landade på 2,6 procent. Något högre än analytikernas prognos på 2,5 procent. Kärninflationen, där volatila energi- och livsmedelspriser räknas av, steg till 1,6 procent i årstakt. Även det en tiondel över den genomsnittliga analytikerprognosen.  I februari låg KPI-inflationen på 1,7 procent och kärninflationen på 1,3 procent.

Att KPI-inflationen nu stiger kraftigt hänger främst samman med stigande energipriser och på låga inflationsutfall under samma månad i fjol, vilket bidrar till att så kallade baseffekter drar upp inflationstalen. Jämförelsetalen från fjolåret blir dessutom ännu lägre under de kommande månaderna varför de allra flesta räknar med att den amerikanska inflationen kommer att stiga ytterligare. Något som skulle kunna bli besvärande för den amerikanska centralbanken som utlovat fortsatt ultralätt penningpolitik under överskådlig tid.

Eftersom inflationsuppgången var väntad och inte avvek alltför mycket från förväntningarna har ändå marknadsreaktionerna varit måttliga efter att inflationssiffrorna publicerades. Federal Reserve har dessutom gjort tydliga utfästelser om att de ska ta denna, och kommande, inflationsuppgångar med ro. Bankens egen prognos är också att inflationen ska sjunka tillbaka rejält när vi kommer en bit in på sommaren. 

Och det är väl främst det löftet och den prognosen som bidrar till ett visst lugn på marknaden. De amerikanska räntorna har till och med fallit tillbaka en aning kort efter publiceringen av inflationssiffrorna. Ett tecken på att många ändå hade laddat för ännu högre inflationsutfall.

Däremot är det inte säkert att räntelugnet är här för att stanna. Mycket hög amerikansk tillväxt, stigande inflation och allt större budgetunderskott borgar för att diskussionen om eventuella ränteuppgångar sannolikt kommer att bita sig kvar.  

Under måndagen genomfördes ett par emissioner av amerikanska statspapper. Både 3-åriga och 10-åriga obligationer auktionerades ut. Intresset bland köpare var något svalare än vid tidigare tillfällen men ändå fullt tillräckligt för att inte skrämma marknadsaktörerna. Under tisdagskvällen ska det emitteras 30-åriga obligationer och hur stort intresse för dessa blir kan komma att betyda en del för marknadshumöret.

Det kan också noteras att inflationsförväntningarna bland de amerikanska hushållen stigit kraftigt under senare tid. Medianförväntningen på ett års sikt ligger nu på 3,2 procent. Inget som direkt oroar Federal Reserve i det korta perspektivet men som kan komma att påverka bankens syn på behovet av att signalera åtstramningar på lite sikt. Bland annat kan stigande inflationsförväntningar bidra till ökade lönekrav. I alla fall den dagen arbetslösheten kommer ner ordentligt från dagens nivå på 6,0 procent.  Och med synnerligen optimistiska tillväxtprognoser, framför allt för resterande del av 2021, så kanske det inte är så långt borta.

Sammantaget är det ändå ett gott tecken att marknaden tog den här amerikanska inflationsuppgången med relativt lugn. Det ökar tilltron till att även de högre inflationstalen som väntar framöver kan ses med visst överseende av marknaden. I alla fall så länge Federal Reserve vidhåller att en första åtstramning av penningpolitiken ännu inte ens skymtar vid horisonten och det fortsatt finns köpare av amerikanska statsobligationer.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -