På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Så förändrades världsindex i grunden

Fondkommentar De senaste drygt 20 åren har omvandlingen på tillväxtmarknaderna varit enorm. Länder, sektorer och företag har genomgått stora dramatiska förändringar som fortfarande pågår. Läs Placeras genomgång om den stora indexrevolutionen.

Ett av världens mest använda och etablerade globala aktieindex är MSCI All Country World Index. Det består av de två indexen MSCI World Index och MSCI Emerging Markets Index. MSCI All Country World Index innehåller för närvarande 23 utvecklade börser och 26 tillväxtmarknader, och innehåller närmare 3 000 bolag.

MSCI All Country World Index ger en tydlig illustration av tillväxtmarknadsaktiernas relevans och ökade vikt de senaste drygt 20 åren. 1998 var tillväxtmarknadernas andel 4 procent av MSCI All Country World Index och idag står de för 14 procent, vilket är den största vikten någonsin.

Tydligast är Kina som nu är det tredje största landet på 5,2 procent i MSCI All Country World Index efter dominanten USA på 58 procent och Japan med 6,9 procent.

Låt oss byta fokus och gå på djupet med det mest använda tillväxtmarknadsindexet MSCI Emerging Markets Index som även är ett av underindexen i MSCI All Country World Index.

I dag omfattar indexet 26 tillväxtländer. Kina är det klart dominerande landet med en andel av det totala indexet på nästan 41 procent. Andra signifikanta länder är Sydkorea och Taiwan med en vikt på nära 13 procent vardera.

I den andra änden av skalan är Pakistan, Saudi Arabien och Argentina med vikter runt 0,02 procent vardera. Saudi Arabien och Argentina omklassificerades från gränsmarknadsland till tillväxtmarknadsland så sent som 2019. Gränsmarknaderna är vanligtvis mindre mogna än tillväxtmarknadsländer på en rad mätvärden som marknadsstorlek, likviditet, tillgång till utländska investerare och ekonomisk utveckling.

Mest slående är Kinas dominans idag. Kina har genomgått en i det närmaste osannolik ökning. Kina motsvarade knappt en procent av MSCI Emerging Markets Index 1998.

De viktigaste drivkrafterna för denna omvandling är givetvis en bra avkastning för kinesiska aktier under de drygt 20 åren. Men än viktigare är en stadig ström av allt flera kinesiska bolag i MSCI Emerging Markets Index.

Det har skett en utökad inkludering i flera steg. Det har tillkommit kinesiska Hongkong-noterade företag där det mest tongivande är Tencent Holding som är Kinas näst värdefulla bolag mätt som börsvärde och världens åttonde.

Alibaba som är Asiens och Kinas största bolag mätt som börsvärde inkluderades i indexet 2014 i och med börsnoteringen på New York-börsen. Då började MSCI inkludera USA-noterade kinesiska bolag, idag är det drygt 200 kinesiska bolag på de två ledande amerikanska börserna.

Den stora utvidgningen i MSCI Emerging Markets Index blev med kinesiska fastlandsföretag, kända som kinesiska A-aktier. De kinesiska fastlandbörserna Shanghai och Shenzhen hör till de största aktiemarknaderna i världen och omfattar över tre tusen företag.

Från 2014 var det ständigt återkommande diskussioner om när kinesiska A-aktier skulle inkluderas i MSCI Emerging Markets Index. När de främsta hindren för inkludering av kinesiska A-aktier var borta startade en långsam inkludering under sommaren 2018. En inkluderingstakt som ökade under fjolåret då MSCI fyrfaldigade vikten för kinesiska A-aktier.

Andra markanta förändringar är att Sydkorea har också sett sin vikt i indexet stiga från knappt 6 procent 1998 till närmare 13 procent idag. Visst har Kinas remarkabla uppgång skapat stora förändringar i sig. De två dominerande sydamerikanska börserna Mexiko och Brasilien har blivit fallna stjärnor och sett sin betydelse i indexet sjunka betydligt. Argentina har varit med i indexet och åkt ut men lyckats komma tillbaka efter en berg-och-dalbana inkluderade två ekonomiska kriser och inställda räntebetalningar.

Ryssland som i kölvattnet av den ryska finanskrisen endast vägde knappa procenten 1998 nådde sin topp 2008 på 8,4 procent. Efter ett kollapsat oljepris och sanktioner från både USA och EU efter annekteringen av Krimhalvön i Ukraina så väger Rysslands aktier bara 2 procent idag.

Även på sektornivå har det varit stora förändringar under perioden. Finanssektor, råvarubolagen och energisektorn var det tre dominerande sektorerna före millennieskiftet. IT och cykliska konsumentvaror var de minsta sektorerna med en andel på 5 procent respektive 7 procent.

Mest anmärkningsvärt är den stora ökningen av IT-sektorns andel, som stod för cirka 5 procent av indexet 1998 men nu är 19 procent. De viktigaste drivkrafterna bakom den starka tillväxten är utbyggnaden av internet med 4G som Kina lanserade tidigt och därefter smartphonetillväxten. Asien har haft en stor betydelse för den utvecklingen och Asien är dominerande som tillverkningsnav för teknikföretag. Under tiden skedde en markant ökning av e-handel, internet- och spelföretag, särskilt i Kina men också i Sydkorea.

Värt att notera är att de två största bolagen i MSCI Emerging Markets Index, Alibaba och Tencent, grundades så sent som 1999 respektive 1998.

De sektorer som har sett en tydlig minskning av deras indexvikt är energibolag och råvarubolagen. En minskning från 17 procent respektive 16 procent 1998 till 5 procent och 7 procent idag.

Finans har under tiden bibehållit en stadig vikt: den stod för 21 procent 1998 och är nu 18 procent. Då ska man ha i bakhuvudet att fastigheter tillkom som en sektor för första gången 2016. Fastighetsbolagen kategoriserades tidigare under finanssektorn.

Strukturella förändringar i hur människor kommunicerar, får tillgång till media och handlar har ställt frågor kring sektorindelning. Det har inneburit att flera ändringar har genomförts i olika sektorer när man har moderniserat sektorerna. Det gör att historiken inte är helt bra. Som exempel var e-handelsföretag tidigare klassificerade under IT och är numera under cykliska konsumtionsvaror.

Mot bakgrund av sådana strukturella förändringar ändrade man även i sektorn telekommunikationstjänsten att bytte namn till kommunikationstjänster under 2018. Som en del av förändringen omklassificerades medieföretag från cykliska konsumentenbolag till kommunikationstjänster medan internettjänstföretagen som spelbolag flyttades från IT till kommunikationstjänster.

Genom att studera de 10 största aktierna i MSCI Emerging Markets index vid samma tillfällen ser man tydligt skiftet mellan regioner och länder. Och inte minst Kinas uppvaknande och numer dominanten. 1998 var hela sju av de tio största bolagen baserade i Latinamerika.

Vid finanskrisen 2008 hade två asiatiska bolag letat sig in på listan över det 10 mest värdefulla bolagen. Samtidigt hade Latinamerikas dominans brutits och vi hittade även två ryska oljegiganter Gazprom och Lukoil på topplistan.

Men det är en stor kontrast mot idag då asiatiska bolag nästan dominerar listan totalt. Däremot är sydafrikanska Naspers med på listan men Naspers har ett väsentligt aktieinnehav i Tencent, som står för majoriteten av värdet i aktien.

Intressant nog representerar de tio bästa aktierna nu en betydligt högre andel av indexet. 1998 stod de för 17 procent av indexet. Detta hade ökat till 21,2 procent 2008 och ligger idag på närmare 30 procent. Koncentrationsnivån har därför ökat. Detta trots att det totala antalet aktier faktiskt ökat och ökat från 958 1998 till 1 390 idag.

Historien är fortfarande viktig för investerare på tillväxtmarknaderna. Det finns ett antal olika faktorer bakom förändringar i MSCI Emerging Markets Index. Vad som är tydligt är emellertid dynamiken i tillväxtmarknaderna och den strukturella tillväxthistoria som dessa aktier erbjuder.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -