På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Mycket som talar för Elekta-aktien

Aktieanalys Elekta har i regel en hög värdering, men vinstvisibiliteten är också hög med ett stort behov globalt av strålbehandlingar. Vi återupprepar därför vårt tidigare köpråd.

Medicinteknikbolaget Elekta har trots rådande pandemiläge runt om i världen klarat sig relativt väl. Bolaget lämnade sin första kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret 2020/21 den 26 augusti där omsättningen visserligen sjönk med 5 procent till 2981 miljoner kronor, men rörelseresultatet förbättrades å andra sidan med hela 42 procent till 335 Mkr.

Det motsvarar en rörelsemarginal på 11,2 procent (7,3). Med fokus på digitalisering och processförbättringar så har vidtagna åtgärder under det första kvartalet redan gett en positiv inverkan på bolagets kostnader.

Även bruttoorderingången gav en positiv bild av läget framöver med en ökning om +4 procent till cirka 4,5 miljarder kronor.

Gustaf Salford skriver i sitt vd-ord att utvecklingen ovan är ett tydligt tecken på Elektas motståndskraft under kvartalet med en stark underliggande efterfrågan på bolagets produkter.

En viktig orsak till Elektas orderutveckling är partnerskapet med GenesisCare som gjort det möjligt för Elekta att öka sin tillväxt på den amerikanska marknaden med en bruttoorderingång på +66 procent under det första kvartalet. Ordern från GenesisCare är Elektas största order någonsin som inkluderar flertalet linjäracceleratorer, mjukvara och service till ett värde av cirka 200 miljoner US-dollar, varav cirka 100 miljoner US-dollar bokfördes i det första kvartalet.

I Europa, EMEA, så har stora delar av sjukvårdssystemen fokuserat på att hantera pandemin, vilket gjort att man istället sett en stor nedgång i ordervolymen. EMEA samt Asien och Stillahavsregionen såg en nedgång i bruttoorderingången på -20 respektive -12 procent under samma period.

Än så länge så är det bara i Kina som man kunnat se en återvändning till en normal installationsnivå med en stark tvåsiffrig intäktsökning. På andra marknader så har restriktioner lett till försenade installationer. Vad som har hjälpt är serviceintäkterna som växte med historiska nivåer om cirka 7 procent under perioden. Baserat på rullande 12 månader så stod återkommande serviceintäkter för drygt 40 procent av Elektas nettoomsättning, vilket gör affärsmodellen extra defensiv. I slutet av kvartalet hade bolaget en installerad bas med över 6400 enheter.

Digitalisering är också en stor möjlighet för Elekta både på intäkts- och kostnadssidan. Via fjärrservice så kan Elekta hjälpa sina kunder att kontrollera och underhålla installerade enheter, och genom digitala applikationer möjliggöra för kunderna att arbeta på distans med förbättrade digitala lösningar.

Med en stark balansräkning, där skuldsättningen är låg, så har Elekta förvärvat Kaiku Health under det första kvartalet som kompletterar Elektas mjukvaruportfölj mycket väl. Det gäller även på strategiområdet då man fokuserar på förbättrad digitaliseringsprocess av cancerbehandling. Med Kaiku Health så skapas möjlighet att ansluta Elektas lösningar digitalt till patienter och därigenom individanpassa behandlingen och mer effektivt hantera biverkningar.

Ska man lyfta fram något negativt under kvartalet så avgick Dr Richard Hausmann som vd i juni av personliga skäl efter fyra år vid rodret. Elektas styrelse har därför initierat en rekryteringsprocess och Gustaf Salford, som tidigare var ekonomi- och finansdirektör, har utsetts till tillförordnad vd och Johan Adebäck till tillförordnad ekonomi- och finansdirektör. Från ett externt perspektiv så ser vi på ytan inga strukturella problem som skulle förklara vd-förändringen. Att Elekta fokuserar på kostnadskontroll i år gör dock att bolaget får uppleva ett mellanår, vilket gör tiden mer utmanande än normalt.

I övrigt så har Elekta en legal tvist med humediQ Gmbh (nu Livian GmbH) där Elektas uppfattning är att samtliga krav ställda inom ramen för skiljedomen är “orättfärdiga och grundlösa”. Vad utfallet slutligen blir är spekulativt för utomstående, men Elekta förväntar sig att dom meddelas under det andra kvartalet i år. Med osäkerheten borta från bordet så kan det faktiskt i sig vara positivt för aktien (beroende på investerares riskpremie).

Blickar vi till de finansiella utsikterna så är vi optimistiska där restriktionerna borde minska allteftersom länder lär sig att hantera coronautbrott och patienterna blir färre med tiden. Det gör att sjukvårdssystemen i Europa kan börja ta sig an den vårdskuld som uppkommit till följd av coronapandemin.

De analytiker som täcker Elekta skissar på att omsättningen återhämtar sig under resterande del av det brutna räkenskapsåret 2020/21 och för helåret slutar på en omsättningstillväxt om +1 procent. Rörelsemarginalen förväntas samtidigt att expandera till 13,4 procent där fokus på kostnadskontroll och digitalisering bidrar till att förbättra lönsamheten.

Under de senaste tre åren, 2017/18 till 2019/20, så har Elektra redovisat en rörelsemarginal i snitt på 12,5 procent varav 13,6 procent under 2017/18. Vi tycker därmed inte lönsamhetsantagandet för innevarande år är orealistiskt.

Till nästa räkenskapsår, 2021/22, så prognostiserar analytikerkåren en mer normal omsättningstillväxt på närmare 8 procent med en rörelsemarginal på drygt 14 procent. Analytikerkåren förväntar sig därutöver att nettoskulden övergår till en nettokassa till nästa år i och med stärkta kassaflöden. Det skapar möjlighet till fler kompletterade förvärv.

Och värderingen? Med en stor andel återkommande serviceintäkter och en strukturellt positiv marknadsmiljö så är det förståeligt varför Elekta i regel handlas till höga värderingsmultiplar. Blickar vi mot historiken så har aktien i snitt handlats till en resultatmultipel justerad för skuldsättningen, ev/ebit, på 24 gånger under de senaste tre åren.

För nästa räkenskapsår, 2021/22, så handlas aktien i skrivande stund till en ev/ebit-multipel på 20 gånger. Historiskt sett är det en relativt låg värdering där de långsiktiga tillväxtutsikterna inte har förändrats i grunden. Vi uppskattar dessutom Elektas stora förvärvsbuffert och därmed möjligheter att utveckla sina konkurrensförmågor inom digitala tjänster. Och med ovan slutsats så väljer vi återigen att rekommendera köp för Elekta-aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Elekta B Köp 113,20 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -