Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Rapportfloden har startat med bland annat TF Bank och Sagax

Lammhults Design Group redovisar en lägre omsättning och vänder till förlust i det andra kvartalet jämfört med fjolåret.

Omsättningen sjönk 23,4 procent till 187,5 miljoner kronor (244,9).

Rörelseresultatet blev -30,2 miljoner kronor (15,4).

Engångsposterna uppgick till -30,3 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var -31,4 miljoner kronor (13,6).

Resultatet efter skatt blev -25,7 miljoner kronor (10,6).

Resultat per aktie hamnade på -3,04 kronor (1,25).

Orderingången landade på 179,8 miljoner kronor (321,7), en minskning med 44,1 procent mot föregående år.

"Koncernen har tydligt påverkats av covid-19 under det andra kvartalet, framförallt avseende kraftigt reducerad orderingång. Vi har dock inte sett någon ökad sjukfrånvaro och vi ser inga större störningar i leverantörskedjan", säger vd Sofia Svensson i vd-ordet.

"Under det andra kvartalet var som mest cirka 30 procent av vår personal permitterad och på flera marknader fanns inte möjlighet att leverera redan beställda varor på grund av stängda gränser och begränsad affärsverksamhet hos våra kunder. Omsättningen minskade med cirka 23 procent jämfört med samma period föregående år. Tack vare att vi genomfört snabba och kraftfulla åtgärder, som minskade kostnaderna avsevärt, levererade vi ett nollresultat exklusive engångsposter i kvartalet", fortsätter hon.

Bedömningen framåt är att både omsättning och resultat blir lägre än jämfört med föregående år för andra halvåret 2020 och för 2021.

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 357 miljoner kronor i det andra kvartalet. Väntat var 381 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat.

Intäkterna uppgick till 3.662 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.551 miljoner.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Den lägre efterfrågan under början av andra kvartalet har gradvis förbättrats och JM bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder som fortsatt god.

Det skriver JM:s vd Johan Skoglund i rapporten för det andra kvartalet.

Under kvartalet har JM haft en stabil utveckling av bostadsaffären i Sverige "beaktat omständigheterna med covid-19. Norge och Finland har dock påverkats mer negativt och "viss anpassning av den norska verksamheten har vidtagits för att sänka kostnadsnivån".

"Boknings- och försäljningsnivån är fortsatt hög i de projekt som avslutas under 2020 på samtliga våra marknader", skriver han.

Det ger förutsättningar för bibehållen produktion och stabilt kassaflöde under perioden med svagare efterfrågan förutsatt fortsatt stabilitet i bemanningsläget och leverantörskedjorna, framhåller vd:n. Han noterar vidare att det störningarna bemanningsmässigt och i leverantörskedjor hittills har varit mycket begränsade.

Medicinteknikbolaget Synthetic MR redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 23,3 procent till 9,9 miljoner kronor (12,9).

Rörelseresultatet blev -3 miljoner kronor (3,2).

Resultatet före skatt var -3 miljoner kronor (3,2).

Resultatet efter skatt blev -3 miljoner kronor (2,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,77 kronor (0,61).

"Omvärldssituationen har haft en viss begränsande effekt på vår verksamhet så här långt. Ändå har vi under kvartalet som gåttlyckats öka antalet slutförda och även påbörjade affärsprocesser på ett mycket tillfredställande sätt i alla våra prioriterade marknader. Över tid kommer vi att öka försäljningstillväxten genom att en kommersiellt hållbar plan implementeras av en mycket kompetent och professionell organisation", skriver vd Ulrik Harysson.

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 110 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020.

Det var bättre än analytikernas förväntningar enligt Infronts snittestimat om ett justerat rörelseresultat på 81,7 miljoner kronor.

"Den negativa påverkan på rörelseresultatet lindrades delvis av att omkring 35 miljoner kronor av undertäckningen av fasta kostnader till följd av lägre produktionsvolymer kommer att påverka det tredje kvartalet", skriver Cloetta i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.237 miljoner kronor (1.583), och var något lägre än väntade 1.308 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet var 105 miljoner kronor, mot väntade 80,7 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 137 miljoner kronor jämfört med väntade 70,0 miljoner kronor och nettoresultatet landade på 108 miljoner kronor jämfört med förväntningarna som låg vid 53,5 miljoner kronor.

Det Malmöbaserade kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolaget Magle Chemoswed, vars aktie noterades på handelsplattformen Nasdaq First North i slutet av juni, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2020 på 2,5 miljoner kronor (-4,8).

Nettoomsättningen steg till 34,3 miljoner kronor (30,3).

Rörelseresultatet förbättrades till 3,0 miljoner kronor (-6,0).

"Covid-19-utbrottet har haft en allvarlig påverkan på de marknader vi är verksamma inom. Det finns stor osäkerhet när det gäller kundprognoser för återstoden av 2020 och tillgängligheten till avgörande material för tillverkning av läkemedelsingredienser. Dessa områden övervakas och lösningar förhandlas fram med kunder och leverantörer", skriver Magle Chemoswed i delårsrapporten.

Samtidigt framhåller vd Justin Pierce att Magle Chemoswed trots covid-19-situationen har upprätthållit alla sina kontraktutvecklingsprojekt från innan coronakrisen och att bolaget har sett en stadig tillväxt av nya projekt som blir affärer under andra halvåret.

Magle Chemoswed erbjuder synergier i den konkurrensutsatta läkemedels- och bioteknikbranschen genom omfattande kapacitet över hela värdekedjan, sade vd Justin Pierce i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt nyligen.

Han berättade samtidigt om utmaningarna med att vara bra på allt inom bolagets relativt breda kunderbjudande och vikten av att hålla nere tiden till lansering på den konkurrensutsatta marknaden.

Magle Chemoswed är ett så kallat CDMO-företag (Contract Development Manufacturing Organization). Det innebär att bolaget erbjuder utvecklings- och tillverkningstjänster till läkemedels- och medicinteknikföretag.

Under 2016 förvärvade utvecklingsbolaget Magle Life Sciences det kontrakttillverkande företaget Chemoswed. Efter förvärvet är helheten således ett kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag med egen teknologiplattform och produktportfölj.

Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 715 miljoner kronor i det andra kvartalet (639).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvaltningsresultatet ökade till 612 miljoner kronor jämfört med 496 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Efter skatt blev resultatet 361 miljoner kronor (917).

För helåret 2020 beräknas förvaltningsresultatet uppgå till 2,3 miljarder kronor. Vid den senaste delårsrapporten uppgick prognosen till 2,25 - 2,3 miljarder kronor.

Nischbanken TF Bank redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2020 på 70,4 miljoner kronor (70,6).

Segment Credit Cards belastar koncernens resultat med -9,0 miljoner kronor (-1,0) i och med satsningen på kreditkort i Tyskland.

TF Banks totala intäkter ökade till 210 miljoner kronor under det gångna kvartalet (189).

Kreditförlusterna steg samtidigt till 60,1 miljoner kronor (47,3).

Nettoresultatet sjönk till 51,9 miljoner kronor (52,7), motsvarande 2:41 kronor per aktie (2:45).

Sedan årsskiftet har nischbankens låneportfölj vuxit med 8 procent till 7.047 miljoner kronor.

Marknaden har under de senaste månaderna enligt TF Bank präglats av osäkerhet och bankens mer restriktiva nyutlåning inom konsumentutlåning medför att likviditeten har förstärkts.

Kärnprimärkapitalrelationen ökade enligt banken med 0,5 procentenheter till 13,0 procent under andra kvartalet och likviditetsreserven har ökat med 100 miljoner kronor till 1,9 miljarder.

Den extra makroreserveringen för framtida kreditförluster på 30 miljoner kronor som gjordes vid utgången av första kvartalet lämnas oförändrad, uppger TF Bank.

Inför det andra halvåret 2020 har TF Bank ambitionen att öka sina marknadsandelar. Målsättningen är att fortsätta växa inom Ecommerce Solutions och Credit Cards, skriver banken i sin delårsrapport.

"Inom Consumer Lending kommer vi prioritera nordisk tillväxt. Vi ser fortfarande inga väsentliga förändringar i betalningsmönster hos våra kunder, men är väl medvetna om att tidpunkten från varsel och arbetslöshet till betalningsproblem är längre än ett kvartal", skriver TF Bank.

Däremot ser banken indikationer på att priserna på förfallna lån har sjunkit, vilket väntas påverka området Consumer Lending under det andra halvåret.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -