Börsintroduktioner och emissioner

Här hittar du aktuella emissioner och börsintroduktioner som du kan delta i, där vi hjälper till i egenskap av exempelvis finansiell rådgivare till bolagen.

Uppköpserbjudande till aktieägare i Allgon

Bure Equity AB (publ) offentliggjorde den 22 december 2020 kl. 08.30 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Bure. Erbjudandehandlingen finns tillsammans med anmälningssedeln tillgänglig på Bures hemsida.

OBS. Dessa handlingar riktas endast till direktregistrerade aktieägare i Allgon. Om du omfattas av erbjudandet och äger aktier i Allgon via Avanza kan du svara på erbjudandet direkt i inloggat läge.

Kommer snart: Train Alliance ska noteras på Nasdaq First North!

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med eget innehav av strategisk mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur. Teckningsperioden inleds inom kort!

Thunderful Group noteras på Nasdaq First North Premier!

Thunderful Group grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Thunderful, Bergsala, Amo Toys och Nordic Game Supply för att skapa en ny stark aktör inom segmentet utveckling och förläggning av spel samt distribution av Nintendoprodukter, datorspel, tv-spel, mobilspel, speltillbehör och leksaker.

Fasadgruppen noteras på Nasdaq Stockholm!

Fasadgruppen är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Sedan Fasadgruppen grundades har Bolaget flerfaldigat sin omsättning, främst drivet av förvärv men också genom organisk tillväxt.

Estea Omsorgsfastigheter genomför nyemission inför förvärv!

Estea Omsorgsfastigheter genomförde i oktober 2020 en lyckad börsnotering och välkomnade cirka 3 000 nya andelsägare till fonden. Sedan börsnoteringen har Estea fortsatt den expansiva förvärvsstrategin och nyligen offentliggjordes ett förvärv av fem fastigheter i en affär om cirka 415 MSEK. Nu genomför Estea Omsorgsfastigheter en emission om ytterligare 100 MSEK för att göra nya förvärv som Estea bedömer har möjlighet att öka intjäningen i fonden ytterligare.

Just nu har vi inga aktuella erbjudanden

Men håll utkik för vi lägger snart ut nya. Under tiden kan du besöka sidan där vi lägger ut övriga erbjudanden som vi inte är involverade i.

Vill ditt företag ha hjälp av oss?

Vi hjälper till vid börsintroduktioner, nyemissioner och ägarspridningar och kan erbjuda en unik helhetslösning.

Vanliga frågor

När och var måste jag ha pengar tillängligt för att vara säker på att delta i erbjudandet?
I samtliga erbjudanden behöver pengarna finnas tillgängliga senast på den sista svarsdagen och hela tiden fram till likviddagen. Pengarna måste finnas tillgängliga på det konto som du har anmält teckning på. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta hänsyn till pengar som finns på något annat konto än det du har anmält teckning på (undantaget är om du har ett kreditkonto kopplat till ISK eller kapitalförsäkring, då går det bra att ha pengar tillgängliga på det kopplade kreditkontot).
Hur ser jag vad och om jag har svarat på ett erbjudande?
Om du har svarat i ett erbjudande och det fortfarande är aktivt hittar du det under Mina sidor - Nyintroduktioner & emissioner ”Aktuella erbjudanden som du har besvarat”. För att se vad du har svarat eller ändra ditt svar så klickar du på ”Visa/Ändra Svar”. Efter att anmälningstiden har gått ut kan du inte längre ändra ditt svar. För att se vad du har svarat på ett erbjudande där anmälningstiden har gått ut tittar du under Historik.
Varför ligger inte alla erbjudanden på samma sida?
På den här sidan ligger samtliga erbjudanden som Avanza är delaktiga i på något sätt. Under ”Övriga erbjudanden som vi inte är involverade i som finansiell rådgivare eller selling agent” finns erbjudanden där Avanza inte är delaktiga i själva erbjudandet, men där det går att få aktier/units inbokade på ett konto hos oss.

Avanza Akademin - Lär dig allt om nyintroduktioner och emissioner

Hur kan jag vara med
i en börsnotering?

Vad är en nyemission och
varför gör man det?

Hur går en
börsnotering till?