Trackers

Trackers

Investera i världens index, spännande bolag och intressanta teman.

Nu kan du investera i världens index, spännande bolag och intressanta teman.
Här hittar du alla Trackers som handlas utan hävstång, både Avanza Trackers och Trackers utgivna av andra emittenter. Med Trackers kan du investera i tillgångar som annars kan vara svåra att nå och precis som det låter "trackar" du en underliggande tillgång, exempelvis en aktie eller en råvara.

Letar du efter Avanza Trackers?

Handlas courtagefritt vid order över 1 000 kr*.
* För order på sajten, apparna eller via Infront, över eller lika med 1 000 SEK. Löpande förvaltningsavgift tillkommer. 

Vad vill du investera i?

Världen

Trackers med flest ägare
1
2
3
4
5

Teman

Trackers med flest ägare
1
2
3
4
5

Bolag

Trackers med flest ägare
1
2
3
4
5

Råvaror

Trackers med flest ägare
1
2
3
4
5
Uppdaterat 2019-10-04
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information, grundprospekt samt slutgiltiga villkor se respektive produktsida. Målgrupp för Trackers är informerade och avancerade investerare. Avanza får i vissa fall ersättning från emittenten av instrumenten. För information om ersättningar se avanza.se/ersattning samt avanza.se/intressekonflikter för intressekonflikter.

Vanliga frågor om Trackers

Vad är Trackers?
En Tracker är ett instrument som följer en annan tillgång, det kan till exempel vara en råvara, ett index eller ett specifikt bolag. De kan liknas vid en korsning mellan en aktie, en börshandlad fond och ett certifikat. Trackers handlas på en börs och de vi erbjuder är noterade på Stockholmsbörsen eller NDX.
Varför investera i Trackers?

Du kan investera i spännande marknader, bolag och tillgångar som ofta kan vara svåra att nå med Trackers. Det blir helt enkelt lättare att investera i det du är intresserad av. När man handlar med börshandlade produkter betalar man i regel courtage när man köper och säljer trackers – men hos oss är Trackers märkta AVA courtagefria* för order över 1 000 kronor.

Och du, håll utkik! Listan med Trackers kommer att fyllas på framöver med fler intressanta underliggande tillgångar.

Hur fungerar det?
Du kan investera i spännande marknader, bolag och tillgångar som ofta kan vara svåra att nå med Trackers. Det blir helt enkelt lättare att investera i det du är intresserad av. När man handlar med börshandlade produkter betalar man i regel courtage när man köper och säljer trackers – men hos oss är Trackers märkta AVA courtagefria* för order över 1 000 kronor.
Vad behöver jag för att börja handla trackers?
Du behöver inget speciellt avtal för att börja handla med trackers. Däremot behöver vi ställa några frågor till dig om produkten för att säkerställa att du har den kunskap som krävs innan du sätter igång.
Kunskapsprövningen hittar du här!
Vad betalar jag för courtage?

Avanza Trackers, alltså Trackers som har AVA med i namnet, är courtagefria om du lägger en order på sajten, apparna eller via Infront, över eller lika med 1 000 SEK.*

Trackers som inte har AVA i namnet ställs ut av andra emittenter och handlas till vanligt courtage enligt prislistan.

*För telefonorder och/eller order under 1 000 debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat.

Observera att för dig som Pro-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK.

Vad kostar det att köpa Trackers?

När man handlar med börshandlade produkter betalar man i regel courtage när man köper och säljer trackers - men när du köper Avanza Trackers, som har AVA i namnet, är det courtagefritt* för order över 1 000 kronor. Här hittar du prislistan för Avanza Markets.

Trackers som inte heter AVA i namnet har andra emittenter och handlas till vanligt courtage enligt prislistan.

Sedan betalar man även en löpande förvaltningsavgift, precis som med vanliga fonder och ETF:er. Eftersom trackers är börshandlade är det även viktigt att ta hänsyn till skillnaden mellan köp- och säljpriset, den så kallade spreaden, eftersom den kan jämställas med en kostnad om man som till exempel köpare går upp till säljarens pris för att få avslut. 

Här kan du läsa mer om vad det kostar att handla trackers.

Vad finns det för risker med att handla trackers?

Som alltid när man investerar i värdepapper finns det risker som är bra att känna till innan man börjar handla. När du handlar trackers tar du en marknadsrisk, vilket helt enkelt innebär att du kan ha fel i din marknadstro. Köper du trackers där den underliggande tillgången handlas i en annan valuta än SEK tar du även en valutarisk - trots att prissättningen på produkten sker i svenska kronor. Sen brukar man även tala om likviditetsrisk, som har att göra med att det ibland kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkten. Det kan till exempel vara när den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser, när handeln på någon betydande marknadsplats stängs under en viss tid eller tekniska avbrott. 

Fördelen med Avanza Trackers, i jämförelse med andra börshandlade produkter, är att kreditrisken, eller motpartsrisk som det också kallas, är kraftigt reducerad. Du behöver alltså inte oroa dig för att din investering går förlorad om emittenten (utfärdaren) av produkten skulle hamna på obestånd.

Läs gärna mer om riskerna med börshandlade produkter i Avanza Akademin.

Avanza Akademin - Lär dig allt om börshandlade produkter

Vad är och hur
fungerar trackers?

Vad är börshandlade
produkter?

Vilka är riskerna med
börshandlade produkter?

* För order på sajten, apparna eller via Infront, över/ lika med 1000 kr. Löpande förvaltningsavgift tillkommer.

För mer information, grundprospekt samt slutgiltiga villkor se respektive produktsida. Målgrupp för Trackers är informerade och avancerade investerare. Avanza får i vissa fall ersättning från emittenten av instrumenten. För information om ersättningar se avanza.se/ersattning samt avanza.se/intressekonflikter för intressekonflikter.